Omsorg om våra och dina medarbetare

null

Arbetssäkerhet är av högsta prioritet i alla lägen, både när det gäller våra egna medarbetare och då vi är i kontakt med kunders personal.
Vi ställer höga krav internt på handhavande av arbetsskyddsutrustning. Vi utför våra transportuppdrag med modern vagnpark och har höga kvalitetskrav på utrustning.

Alla chaufförer är utbildade och certifierade i arbetssäkerhet.

Kvalitet & Miljö
100 procent spårbarhet av transporter ingår i vår service. Vår digitala orderhantering från order/avrop till leverans, ger 100 procent spårbarhet genom hela leveranskedjan och kan säkerställa att rätt fordon utnyttjas för rätt transportuppdrag. Olika rengöringsprogram före och efter transport av material dokumenteras och lagras, för att hålla en hög nivå av säkerställande. Självklart utfärdas renhetsintyg både gällande intern som extern rengöring samt de tre föregående lasterna deklareras.

Vi uppfyller dagens miljökrav och eftersträvar att ligga i framkant vad gäller alternativa drivmedel och miljöeffektiva motorer, samt vid användandet av miljöanpassade oljor till fordonen.

Miljöetik är viktigt för BulkTEAM och det genomsyrar hela företaget från order till leverans för att vi skall uppnå minimal miljöpåverkan. BulkTEAMs fordonspark håller hög euroklassning.