Ungt företag med väletablerade ägare

Även om BulkTEAM är ett ungt företag så finns det både erfarenhet och kapacitet hos oss. Genom de två ägarna AkkaFRAKT och Powder-Trans finns mer än 40 års samlade kunskaper om hur bulktransporter ska bedrivas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. 

Samarbetet mellan AkkaFRAKT och Powder-Trans går tillbaka till år 2006. När företagen insåg att de stod väldigt nära varandra i grundläggande värderingar som servicegrad, trafiksäkerhet och miljömedvetenhet, väcktes tanken om möjligheter till utökat samarbete. Idén om att starta ett gemensamt företag blev verklighet hösten 2014 då BulkTEAM såg dagens ljus. 

BulkTEAM har Norden som arbetsfält och levererar transporttjänster inom torrt bulkgods. Vi har möjligheter till ompaketering från paketerat gods till lösvikt och från lösvikt till paketerat gods. Med våra bulkcenter i skånska Dalby och i finska Åbo kan vi erbjuda stor lagringskapacitet för kortare eller längre tidsperioder.

Ägarnas bakgrund

BulkTEAM ägs till 50 procent av skånska AkkaFRAKT och till 50 procent av finska Powder-Trans. BulkTEAM täcker hela Norden med bulktransporter av torrt gods.

AkkaFRAKT bildades redan 1936 som ekonomisk förening och har sedan dess förvärvat och fusionerat till att bli ett av de ledande transport- och logistikföretagen i Sydsverige.

Powder-Trans bildades 1972 och är sedan starten ett familjeägt företag. Redan från början specialierade sig företaget på bulktransporter av torrt gods.