Effektiv och flexibel organisation

Med kontor både i Sverige och i Finland täcker BulkTEAM Norden som transportregion. Organisationen är marknadsanpassad för att kunna möta de krav som kunder inom bulktransporter ställer idag och framöver.

Våra värderingar

Vi tror på en TEAM-känsla ska genomstyra vår organisation och komma våra kunder till del. För Together Everyone Achieves More.