Modern fordonspark

Stort som smått, flexibel kapacitet - vi anpassar oss till dina behov. BulkTEAM har en av de modernaste fordonsparkerna i Norden med utrustning som lämpar sig för all sorts bulktransport av torrt gods. Vi är väl förberedda för de nya från 60 ton till 64 ton reglerna, som kommer inom snar framtid.
Fordonsslag: tipptank, tipptrailer, kulbil, volymfordon, tankindelningar, vågförsedda fordon, sugfordon, jumbotank, växelflak, underlossade tankfordon. 

null   null   null

Lagringskapacitet

I Malmö och i Åbo finns lagringskapacitet för all sorts hantering av torrt bulkgods. Behöver du ompaketering från pall till bulk eller vice versa, så löser vi det. Vi erbjuder också lagring i silos eller på pall. Ring oss på +46 10 165200 så berättar vi mer.