Bulktransporter utfört med kunskap och flexibilitet

null

I en bransch som ständigt är i rörelse, krävs erfarenhet av att kunna hantera tvära kast och av att i alla lägen vara flexibel. Här kommer vi in som din bulktransportör. Vår kunskap och erfarenhet ser till att ert gods når slutdestinationen inom överrenskommen tid. Då har även rätt transporthandlingar överlämnats på ett korrekt sätt.

Omlastning och ompaketering
Våra terminaler är belägna i Dalby i Sverige samt i Åbo i Finland. Vi kan hantera storsäck, big bags samt oktabiner som konverteras till bulk på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Mottagningsmöjligheterna är obegränsade eftersom vi finns nära större hamnar och järnvägsknutpunkter. Det innebär en rationell containerhantering för kundens del.

Lager och administrativa tjänster
Lagerplanering, avrop och saldobevakning är tjänster som vi erbjuder. BulkTEAM kundanpassar hanteringen så att du kan koncentrera dig på vad du gör bäst - din produktion. Dessutom slipper du onödiga overheadkostnader.

Förtullningstjänster
Köper du transportuppdrag av BulkTEAM hjälper vi dig med förtullningstjänster inom Norden. Vi är vana vid att hantera dokument som krävs för att forsla gods till länder som inte tillhör EU.

Vi berättar gärna mer. Ring oss på +46 10 165 4200